Cada habitació per hora dels nostres locals posseeix televisió amb pantalla plana, amb disposició de tots els canals, emissores de radi i 3 canals adults, amb pel·lícules variades per estimular la seva trobada.