Habitacions per hora Luxtal: Política de Privadesa

1.-Les habitacions per hora Luxtal, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, li informa que:

– La seva denominació social és Luxtelo 1-23 S.L.

– El seu NIF és B64991284

– El seu telèfon de contacte és 933250050

– El seu domicili se situa en carrer Mallorca 1, planta 2, porta 10-B, 08014 Barcelona

– I disposa de la següent adreça de correu electrònic de contacte luxtal@luxtal.es

2.- Així mateix, HABITACIONS PER HORA LUXTAL ha adoptat les mesures i nivells de seguretat exigits en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Dades de Caràcter Personal (LOPD) i altra normativa que la desenvolupa, conforme a les dades que emmagatzema i tracta. Els procediments, normes i mesures establertes podran ser susceptibles de millora com a conseqüència de futurs canvis en el sistema d’informació del Responsable del Fitxer. Igualment, poden veure’s afectats davant modificacions realitzades sobre la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

3.- HABITACIONS PER HORA LUXTAL ha implantat totes les mesures tècniques al seu abast per garantir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la informació recaptada a través de la seva pàgina Web www.luxtal.es

4.- La informació obtinguda per HABITACIONS PER HORA LUXTAL dels diferents usuaris que visiten i interactuen amb les pàgines i seccions localitzades en www.luxtal.es, serà registrada en un fitxer automatitzat, propietat d’HABITACIONS PER HORA LUXTAL, inscrit en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

5.-La finalitat de la recollida i tractament de dades serà la de poder, eventualment, contactar amb l’usuari que visita, completa els formularis existents en el lloc web i autoritza, ara o en el futur, per a qüestions derivades de la pròpia relació comercial que s’estableixi entre ambdues parts i l’enviament de comunicacions comercials sempre relacionades amb els serveis o productes d’HABITACIONS PER HORA LUXTAL. Dau a la naturalesa del comerç el contacte amb el client només es farà si aquest autoritza el mateix, a través del registre mitjançant el formulari a tal fi, o bé en fer alguna reserva o consulta de la nostra web.

6.-L’emplenament dels formularis, l’enviament de correus electrònics o la utilització d’altres mecanismes de comunicació oferts en www.luxtal.es, impliquen el consentiment exprés de l’usuari al tractament de les seves Dades de Caràcter Personal per part d’HABITACIONS PER HORA LUXTAL amb les finalitats expressades en l’apartat 5.

7.- Qualsevol usuari que ho desitgi, pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, conformement al previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Dades de Caràcter Personal (LOPD) i altra normativa aplicable a aquest efecte, mitjançant l’enviament d’una sol·licitud escrita i signada, incloent el seu nom, cognoms i fotocòpia del DNI o un altre document acreditatiu vàlid, en la qual se sol·liciti l’exercici d’aquells drets que desitgi, a HABITACIONS PER HORA LUXTAL, carrer Mallorca 1, planta 2 oficina 10B. Aquest servei no tindrà cost algun per al sol·licitant.

8.- Quan un usuari accedeix a la pàgina web d’HABITACIONS PER HORA LUXTAL pot quedar registre de paràmetres tals com l’adreça IP de l’usuari que es connecta, les pàgines visitades, la data i l’hora de la connexió, que no pretendran en cap cas una finalitat que no sigui la merament estadística. Qualsevol altra dada de caràcter personal tipus nomeni, adreça, telèfon, correu electrònic… que no pugui ser recaptat amb el nero fet de navegar per les pàgines existents en un lloc web, no estarà disponible per a l’entitat HABITACIONS PER HORA LUXTAL si el propi usuari no ho proporciona en un formulari disposat per a tal fi.

9.- HABITACIONS PER HORA LUXTAL es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el seu web o en la configuració i presentació d’aquesta.

10.- HABITACIONS PER HORA LUXTAL no garanteix la inexistència d’errors en l’accés al lloc web o en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que emprarà totes les mesures que estiguin al seu abast per evitar-los o esmenar-los.

11.- HABITACIONS PER HORA LUXTAL no assumeix responsabilitat alguna derivada dels continguts mostrats en la connexió a enllaços de tercers als quals es fa referència en la web.

12.- La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial d’HABITACIONS PER HORA LUXTAL, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. Tant l’accés a aquesta web com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en la mateixa és responsabilitat exclusiva de qui ho realitza.

13.- HABITACIONS PER HORA LUXTAL no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que es puguin causar en el sistema informàtic de l’usuari com a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador emprat per a la connexió als serveis i continguts de www.luxtal.es, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

CLOSE
CLOSE