Al Love Hotel Madrid dos preservatius van inclosos en cada reserva. En habitacions per hora Barcelona trobaràs un preservatiu a l’habitació i també els té al catàleg de productes eròtics o pot demanar abans d’entrar o des de l’habitació a un preu assequible.