A les habitacions per hora Luxtal, el temps és primordial ja que el nostre servei es basa en el mateix, per la qual cosa quinze minuts passat el temps de l’hora de la reserva, si vostè no ha arribat disposarem de l’habitació, és clar que si ens crida per indicar-nos que es va a retardar ho mantindrem la reserva.