En habitacions per hora Barcelona i Habitacions per hora Madrid, pot arribar sense reserva prèvia, però estarà subjecte a la disponibilitat del moment. Això vol dir, que pugues o no haver-hi disponibilitat i pot variar el preu segons el tipus d’habitació que hi hagi disponible.

Les habitacions per hora *Luxtal li recomana fer reserva prèvia, amb almenys una hora d’antelació.