En Luxtal és possible allargar la reserva el que és important és que ho avisi com més aviat, per poder reajustar el quadrant, si el local està ple i hi ha reserves posteriors lamentarem informar-li que no és possible allargar la reserva, si hi ha habitacions superiors es ho farem saber.