Pot reservar habitacions per hora Luxtal,  per telèfon

Love Hotel Madrid 91 350 96 41 

Habitacions per hora Barcelona 93 325 00 50 93 423 99 55

O mitjançant el següent enllaç http://www.luxtal.es/love-hotel/ca/contactar-c/ omplint el respectiu formulari.